Verlengen en opzeggen

Verlenging lidmaatschap en betalen contributie

Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt. Er wordt na inschrijving als lid jaarlijks, via automatische incasso, het verschuldigde contributiebedrag geïncasseerd. Dit vindt begin van het jaar plaats. Zodra je contributie door ons ontvangen is, ontvang je zo spoedig mogelijk je spelerspas.

Opzeggen lidmaatschap

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Opzeggingen dienen voor 1 december ontvangen te zijn (dus uiterlijk 30 november);
  • Opzeggingen dienen bij voorkeur per e-mail te worden gestuurd aan [email protected] Stuur je de opzegging per brief dan dient deze uiterlijk 30 november door de ledenadministratie te zijn ontvangen, houd dan rekening met een bezorgtijd van minimaal twee dagen. 
  • Je ontvangt binnen 5 dagen, door middel van een antwoord op je e-mail een bevestiging van de opzegging. Bewaar deze bevestiging want alleen met deze bevestiging is jouw opzegging rechtsgeldig;
  • Heb je de bevestiging niet binnen 5 dagen ontvangen (houdt ook spam of ongewenste mail box in de gaten) neem dan contact op met de ledenadministratie: [email protected]
  • Opzeggingen die na 30 november worden ontvangen kunnen niet meer in behandeling worden genomen, je bent dan contributie schuldig voor het nieuwe contributiejaar.
  • Jouw opzegging na 30 november zal worden behandeld als een opzegging voor 1 december van het volgende contributiejaar.
  • Let op! Het afmelden voor lessen bij de trainers geldt niet als opzegging bij de vereniging! Je dient bovenstaande procedure dus altijd te doorlopen om op te zeggen bij de vereniging, ook voor jeugdleden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 617 7959

Address

Sportlaan 11
1509 DZ Zaandam

KVK-nummer

40617277